¡Hola!

CZ Ahoj! Jmenuji se Eliška a pocházím z České republiky. Díky Rotary žiju v současné době v Argentině!

EN Hi! My name is Eliška and I was based in the Czech Republic. Thanks to Rotary I'm currently living in Argentina!

ES ¡Hola! Me llamo Eliška y soy de la Republica Checa. ¡Gracias a Rotary ahora estoy viviendo en Argentina!

neděle 22. července 2018

O rok později / A year later / Un año después

CZ           Nemám ráda nedokončené věci. A jak jste si nemohli nevšimnout, můj milovaný blog dosud postrádá vhodné zakončení. Proto jsem se nyní, rok po návratu z výměny, odhodlala napsat závěrečný příspěvek. Vzhledem k tomu, že rok je poměrně dlouhá doba, jsem hodně přemýšlela nad misí s krycím názvem: Jak nacpat 365 dnů do jednoho článku. Nakonec jsem se rozhodla zmínit pouze události, které by se nebyly bývaly udály nebýt mého roku v Argentině.
Úplně naposledy vám přeji příjemné počtení!

EN          I hate unfinished things. And as you might have noticed, my precious blog still lacks a serious ending. So now, a year after my exchange officially ended, I’ll write my final post. A year is a fairly long period of time and I had been thinking about “how to fit 365 days in one post” a lot lately. In the end I decided to write about events that were directly influenced by my Argentinian experience.
Enjoy the reading for the very last time!

ES           No me gustan las cosas que no tienen un final. Y como se podrían dar cuenta a mi blog le todavía hace falta. Por eso ahora, un año después del fin de mi intercambio, voy a escribir mi última publicación. Un año es un periodo de tiempo bastante largo, por eso reciente pensé mucho sobre “como entrar 365 días en un artículo”. Por fin decidí escribir sobre los eventos que fueron influenciados por mi experiencia argentina.
¡Disfruta leerlo por la última vez!21. 7. 2017 – Odlet z Argentiny/Departure from Argentina/Salida de Argentina22. 7. 2017 Přílet do Vídně/Arrival to Vienna/Llegada a Viena22. 7. 2017

CZ           První úkol po návratu z výměny: seznámit mou českou rodinu s argentinskou kuchyní. Všechny jsem donutila ochutnat maté a připravila jsem chocotortu.

EN          First task after the exchange: introduce Argentinian cuisine to my Czech family. I forced everyone to try mate and I made chocotorta.


ES           Primera misión después del intercambio: introducir la cocina argentina a mi familia checa. Todos tuvieron que probar el mate y yo hice la chocotorta. 

23. 8. 2017

CZ           První letošní inbound, Anička z Taiwanu, dorazil do našeho Rotary Klubu. Shodou náhod jsem její Rotex Buddy, a tak jsme se hned vydaly na kafe/čaj a trošku jsme prozkoumaly město.

EN          The first inbound, Anička from Taiwan, had arrived to our Rotary Club. By coincidence, I’m her Rotex Buddy so we went for a coffee/tea immediately and we explored the town a bit.


ES           El primer inbound, Anička de Taiwan, llegó a nuestro Rotary club. Por coincidencia, yo soy su Rotex Buddy (madrina) así que salimos a tomar un café/té y caminamos un poco por el ciudad.

25. 8. 2017

CZ           Na dnešek připadl Nachův přílet do České republiky. S Verčou jsme se domluvily, že si na něho počkáme na letišti. Do Prahy jsme dorazily o něco dříve, a tak nám zbyl čas na krátkou procházku. Byla jsem moc ráda, že jsme se s bráchou zase shledali!

EN          Today was the day of Nacho’s arrival to the Czech Republic. Verča and I decided to wait for him at the airport. We arrived to Prague earlier so we went for a walk. I was so happy to see my brother again!


ES           Hoy fue el día de la llegada de Nacho a la Republica Checa. Con Vero decidimos esperarlo en el aeropuerto. A Praga llegamos más temprano así que fuimos  a caminar para un rato. ¡Estuve muy feliz que podía ver mi hermano de nuevo!
29. 8. 2017

CZ           Vítej, Giovanni!

EN           Welcome, Giovanni!

ES           ¡Bienvenido, Giovanni!
1. 9. 2017

CZ           Ani já, ani Verča jsme před výměnou nebyly zapálenými fotbalovými fanynkami, ale Latinská Amerika se na nás nezvratně podepsala. Utkání Argentina x Uruguay jsme si prostě nemohly nechat ujít. Naštěstí týmy remizovaly, a tak jsme se navzájem nezabily.

EN          Neither me, nor Verča used to be really into football. But Latin America had definitely changed us. We really couldn’t miss the match Argentina x Uruguay. Luckily, the match ended in a draw so we didn’t kill each other.

ES           Ni a mí, ni a Vero nos solía gustar el futbol. No América Latina nos ha cambiado. Realmente no podríamos perder el partido Argentina x Uruguay. Con suerte empataron así que nos no matamos.

26. 9. 2017

CZ Verča mi připravila parádní narozeninový muffinový dort.

EN Verča made a special birthday muffin cake for me.

ES Vero hizo para mí una torta de cumpleaños buenísima.16. – 19. 11. 2017

CZ           Konečně se naskytla příležitost, aby se Nacho vypravil za námi do Kroměříže. Všichni jsme byli překvapení, na jaké úrovni byla jeho čeština – mluvil téměř plynule!

EN          Nacho finally came visit me to Kroměříž. Everyone was surprised by his level of Czech – he was almost fluent!

ES           Nacho me por fin visitó en Kroměříž. Todos nos sorprendió su nivel de checo – ¡habló casi fluidamente!


DEN 1: Podzámecká zahrada
DAY 1: Chateau garden
DÍA 1: Jardín del castilloDEN 2: Olomouc (Vánoční trhy)
DAY 2: Olomouc (Christmas market)
DÍA 2: Olomouc (feria de Navidad)

DEN 3: Květná zahrada
DAY 3: Flower garden
DÍA 3: Jardín de las floresJaro/Spring/Primavera 2018

CZ           Běhání? Jedině ve správném dresu!

EN          Jogging? Only with the right t-shirt!

ES           ¿Salir a correr? ¡Solamente en esa camiseta!7. – 11. 5. 2018

CZ           Stala jsem se spolukomplicem toho nejlepšího překvapení, jaké jsem kdy pro koho připravila. Verčina uruguayská sestra Cami se zničeho nic objevila v jejím pokoji! Strávila tu celý týden a na konci jejího pobytu jsme se všechny tři vypravily do Prahy.

EN          I helped to make one of the best surprises come true. Verča’s Uruguayan sister Cami appeared in Verča’s room out of sudden! She spent a week here and at the end of her stay we travelled to Prague.

ES           Ayudé a realizar una de las mejores sorpresas en mi vida. ¡La hermana uruguaya de Vero Cami apareció en el cuarto de Vero! Se quedó una semana y en el fin visitamos Praga.3. 6. 2018


CZ           Náhodou jsem potkala Nacha a Jorgeho z Chile v Praze na nádraží.

EN          By chance, I met Nacho and Jorge from Chile in Prague at the train station.

ES           Por casualidad encontré a Nacho y Jorge de Chile en Praga en la estación de los trenes.

20. 6. 2018


CZ           Volejbal na finále OČJ? Jedině v dresu Argentiny!

EN          Volleyball at the final of OČJ? Only in the t-shirt of Argentina!

ES          ¿Voleibol en el final de OČJ? ¡Solamente con la camiseta de Argentina! 


25. – 30. 6. 2018


CZ           Nacho podruhé (a bohužel naposledy) přijel do Kroměříže. Znova jsme prozkoumali město, jeli jsme na výlet, navštívili jsme Verču, šli jsme ven s mými kamarády, hráli jsme truco, celou dobu jsme si povídali… Upekli jsme empanadas, uvařili dulce de leche a pili maté. A samozřejmě jsme sledovali Mistrovství světa ve fotbale, když hrál náš národní tým. ¡Vamos, Argentina!EN          Nacho came to Kroměříž for the second (and sadly last) time. We explored the town again, went for a trip, visited Verča, went out with my friends, we played truco, talked all the time… We baked empanadas, cooked dulce de leche and drank maté. And obviously we watched the World Cup in football when our national team played. ¡Vamos, Argentina!ES           Nacho vino a Kroměříž por la segunda (y tristemente última) vez. De nuevo caminamos por el ciudad, fuimos a otros lugares, visitamos a Vero, salimos con mis amigos, jugamos al truco, hablamos un montón… Hicimos empanadas, cocinamos dulce de leche y tomamos mate. Y obviamente miramos el Mundial en futbol cuando jugó nuestro equipo nacional. ¡Vamos, Argentina!10. 7. 2018


CZ           Poslední den Nachovy výměny. Jela jsem na letiště, abych ho mohla ještě jednou obejmout. Co víc říct.EN          The last day of Nacho’s exchange. I went to the airport to hug him one more time. No words needed.ES           El último día del intercambio de Nacho. Fui al aeropuerto para abrazarlo una vez más. No hay más palabras.

CZ             A je to. Konec mého prvního povýměnového roku. Konec mého závěrečného příspěvku. Konec mého blogu. (Jo, trochu to dramatizuju, ale dovolte mi si to naposledy vychutnat…) Nerada bych sklouzla k sentimentalitě a raději bych se vyvarovala i shrnování a zhodnocování. Závěr se píše ve slohovce, ne ve skutečném životě.

                Kdybyste se mě však zeptali, jak se s odstupem času dívám na svou výměnu, řekla bych vám následující:

                Výměna je o získávání – získávání nových rodin, kamarádů, domovů a rozhodně taky kilogramů.

                Výměna je o zamilovávání se do své nové země a všeho s ní spojeného.
                Výměna je o posouvání vlastních limitů a vystupování ze všech komfortních zón.
                Výměna je o poznávání nových věcí a míst a také sama sebe.
                Ale také jsem zjistila, že výměna je o postrádání – chybí vám váš výměnný život, který je tolik odlišný od toho běžného.
                Přesto jsem však svého rozhodnutí jet na výměnu ani na vteřinu nelitovala. A doufám, že tomu tak bude i nadále.

                Děkuji, že jste byli tak trpělivými čtenáři. Doufám, že jste si mé příspěvky alespoň trochu užili, že vám přišly zajímavé a zábavné (hele, fakt jsem se snažila) a že jste se dozvěděli něco nového o Argentině. A omlouvám se za všechny chyby, které jsem napáchala…
                Těším se, až budu psát o svém dalším světoběžnickém dobrodružství, protože víte, že jsem se vydala do Argentiny a ještě dál!   EN          So that’s it. The end of my first year after exchange. The end of my final post. The end of my blog. (Yeah, I’m being a drama queen, but please let me have it for the last time.) I don’t want to be sentimental and I don’t feel like summing things up, because that’s what you do with an essay, not with real life.
                If you ask me what I thing about my exchange when looking back, I will tell you this:
                Exchange is about gaining – gaining new families, new friends, new homes & definitely gaining weight.
                Exchange is about falling in love with your host country and everything connected with it.
                Exchange is about pushing your own limits and stepping out of all your comfort zones.
                Exchange is about getting to know new things and places & getting to know yourself.
                But I’ve also learnt that exchange is about missing – missing your exchange life that is so different from the regular one.
                Yet, I haven’t regretted going on an exchange not even for a second. And I believe that I never will.

                Thank you for being my patient readers. I hope that you enjoyed my posts at least a bit, that you found them interesting and funny (hey, I tried really hard) and that you learnt something new about Argentina. And sorry for all the mistakes I’ve made…
                I look forward to writing about my next world discovering adventures since I’ve been going to Argentina & beyond!
ES           Así es. El fin de mi primer año después del intercambio. El fin de mi último artículo.  El fin de mi blog. (Sí, soy un poco exagerada, pero dejen me lo disfrutar para la última vez, por favor…) No quiero ponerme sentimental y resumir todas las cosas. Un resumen se hace en colegio, no en la vida real.
                Si me pregunten que ahora pienso sobre mi intercambio, les puedo decir eso:
                El intercambio se trata de ganar - ganar nuevas familias, nuevos amigos, nuevos hogares (y mucho peso).
     El intercambio se trata de enamorarte de tu nuevo país y todo lo relacionado con él.
     El intercambio se trata de probar sus propios límites y salir de todas sus zonas de confort.
     El intercambio se trata de conocer nuevas cosas y lugares y conocerse a sí mismo.
     Pero también aprendí que el intercambio se trata de extrañar: extrañar tu vida de intercambio que es tan diferente de la vida común.
     Sin embargo, no me arrepentí de ir a un intercambio ni siquiera por un segundo. Y espero que nunca lo haré.
    Gracias por ser mis pacientes lectores. Espero que hayas disfrutado mis publicaciones al menos un poco, que las encontraste interesantes y divertidas (eu, me puse las pilas) y que aprendiste algo nuevo sobre Argentina. Y perdón por todos los errores que he cometido…
   
    Espero escribir sobre mis próximas aventuras cuando estaré descubriendo el mundo de nuevo porque como saben ¡estoy yendo a Argentina y más allá!
P. S. Ya fue.